Lönetjänst via Internet
Kontakt
Har du inte anmält dig till lönetjänsten via Internet?

Glömt lösenord?
Klicka här Glömt lösenord

Hjälp
Användarnamn är ditt personnummer i formatet ååååmmddnnnn.

Lösenord är den aktiveringskod du erhållit i din senaste lönespecifikation eller via e-post, eller det personliga lösenord du själv valt efter första inloggningen.

Vid frågor om inloggning kontakta Handelsbanken lönesupport
Alla dagar dygnet runt:
Tel: 0771-772 200, välj tonval 1
e-post: lönesupport
Inloggning