Lönekontohantering

Hjälp
Ange ditt personnummer (ååååmmddnnnn), din e-postadress (som även ska bekräftas) samt din arbetsgivares kundnummer (erhålls av arbetsgivaren). Godkänn lagring av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen och välj Skicka.

Anmälan - Lönekonto

Personnummer
   
 
E-post
   
      Bekräfta
 
Kundnummer
   
 
Vi kommer att behandla de personuppgifter du lämnar i syfte att skapa ett löntagar/kontoregister för löneutbetalning. Läs här hur vi behandlar dina personuppgifter.
 
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.